Print
 

Avfukter

Brug avfukter - fjern fuktigheten - behold energien!

 


Uønsket fuktighet forårsaker utallige problemer, hvor korrosjon, råteskader, bakterievekst osv. medfører store materielle ødeleggelser og/eller helseplager. Hvis fuktigheten med en avfukter kan holdes under kontroll, er det store gevinster å hente på redusert behov for vedlikehold og reparasjoner, samt bedre helse og trivsel.

Mere om avfukter

Avfukter
Vannskade
 

Ønsket om å fjerne fuktighet er tilstede innen de forskjelligste områder, som ved byggearbeider, vannskader, i museer, arkiv, pumperom, lagere, bassengrom, fjellanlegg/tilfluktsrom, til tørking av tekstiler/matvarer, materialer etc.

Fuktigheten kan i mange tilfeller fjernes ved utlufting, men da forsvinner mye dyrekjøpt energi.

Felles for alle avfukter modeller er:

  • Enkel installasjon
  • Lavt energiforbruk
  • Høy driftssikkerhet
  • Minimalt behov for tilsyn
  • Robust utførelse, lang levetid
 
Avfukter

En langt bedre metode er å benytte avfuktingsaggregater som arbeider etter kondenseringstørkeprinsippet. Dette er en av Dantherms spesialiteter, opparbeidet gjennom mer enn 25 års erfaring.

Prinsippet består i at et kjølekretsløp nedkjøler luften til under duggpunktet, vannet tas ut og luften gjenoppvarmes.

Aggregatets beskjedne strømforbruk omdannes til varme som forblir i rommet, det samme gjelder vanndampens kondensasjonsvarme.

Mange typer og størrelser står på programmet, slik at det er enkelt å finne en modell som passer, både når det gjelder kapasitet, arbeidsområde, bruksegenskaper og design.

Luftavfuktere i denne nye serie – CDT - er ideelle til tørkeoppgaver innen byggebransjen, i kjellere, lagerrom og ved skadeservice etter oversvømmelser eller andre vannskader.
Fordeler ved CDT-serien:

Benytter rotasjonskompressor, som gir enda lavere energiforbruk (CDT 22 har stempelkompressor).
Som kjølemiddel benyttes R407C, som ikke skader ozonlaget.
Utforming av kabinett og rørbøyler er utviklet i samarbeid med ergonomer.
Robust konstruksjon og store hjul gjør aggregatene enkle å transportere.
Mulighet for tilslutning av 2 stk. fleksible slanger samt ekstra varme i utblåsningsluften (CDT 35 S).

 

 

Avfukter

Varmepumper

Avfukting

Ventilasjonsanlegg

Ventilasjon