Print
 

Dantherm - Norge

Ventilasjon
Sunt og behagelig inneklima - uten energisløsing

Ventilasjon av arbeidslokaler, oppholdsrom, etc. er å betrakte som en nødvendighet for at man skal føle seg vel og yte sitt beste. Det samme gjelder kravet til riktig temperatur.

Dantherm's brede spekter av ventilasjonsaggregater - fra de minste enheter for bolig til de største avanserte klimaaggregater for næringsbygg - gir alle muligheter for å oppnå disse betingelsene.

Avfukting
Fjern fuktigheten - behold energien!

Uønsket fuktighet forårsaker utallige problemer, hvor korrosjon, råteskader, bakterievekst osv. medfører store materielle ødeleggelser og/eller helseplager. Hvis fuktigheten kan holdes under kontroll, er det store gevinster å hente på redusert behov for vedlikehold og reparasjoner, samt bedre helse og trivsel.

Ønsket om å fjerne fuktighet er tilstede innen de forskjelligste områder, som ved byggearbeider, vannskader, i museer, arkiv, pumperom, lagere, bassengrom, fjellanlegg/tilfluktsrom, til tørking av tekstiler/matvarer, materialer etc.

Fuktigheten kan i mange tilfeller fjernes ved utlufting, men da forsvinner mye dyrekjøpt energi.

Varmluft
- et direkte fleksibelt alternativ

Olje- eller gassfyrt varmluftsoppvarming er et rimelig og godt alternativ til elektrisk oppvarming og vannbårne systemer, ikke minst i store rom som produksjons- og lagerlokaler, verksteder, innen landbruk, i byggevirksomhet, til provisoriske bygg osv.

Dantherm har hatt, og har, en ledende rolle på dette området. Et stort antall modeller - stasjonære og transportable, finnes på programmet, slik at nesten alle tenkelige behov kan dekkes.

Den nyeste serien stasjonære aggreagater har desuten rustfritt stål i brennkammer/varmeveksler, de er enkle å feie og har en virkningsgrad på over 90%.

Sitemap - norsk